NEWS & PUBLICATIONS

20/02/2021

We are happy to announce that CR Partners is top ranked in the recent Chambers and Partners

Excellent results of CR Partners in Chambers Global 2021 rankings CR Partners reaffirms its top-ranking position as a leading business law firm in the Chambers Global […]
06/01/2021

CR Partners is seeking qualified candidates for the position of Senior Associate

Open position for Senior Associate. Qualifications: Law degree; Excellent spoken and written English, other languages would be advantageous; Knowledge of the Ms Office package; Albanian National […]
22/07/2020

LEGAL UPDATE: Council of Ministers approves draft law “On Register of Beneficial Owners” to identify beneficial owners of offshore companies conducting activity in Albania

LEGAL UPDATE: Council of Ministers approves draft law “On Register of Beneficial Owners” to identify beneficial owners of offshore companies conducting activity in Albania In light […]
17/07/2020

LEGAL UPDATE: AS OF 31 DECEMBER 2020 THE GUIDELINE TO EMPOWER COMPETITION AUTHORITY ENTERS INTO FORCE IN ALBANIA

The Competition Authority (“CA”) recently published the Guideline “To empower the Competition Authority to be more effective in the enforcement of Law 9121/2003 “On Competition Protection”, […]
13/05/2020

Legal Update: Ministry of Finance and Economy to reimburse the interest arising from business loans guaranteed by the state line guarantee.

On 06 May 2020, the Government of Albania has approved a decision which amends the current DCM no. 277, dated 06/04/2020, on the approval of the […]
08/05/2020

Legal Update: Coronavirus safety measures for open businesses

On April 10, 2020, the Ministry of Health and Social Protection approved the Guidance “On General recommendations for business entities that are allowed to conduct their […]
04/05/2020

LEGAL UPDATE: PARLIAMENT OF ALBANIA APPROVES LAW ON PAYMENT SERVICES

On 30 April 2020, the Parliament of Albania approved the Law on Payment Services drafted by the Bank of Albania and proposed by the Ministry of […]
22/04/2020

Legal Update COVID-19: The Albanian Government exacerbates punishments for persons who violate the “Quarantine Rules”.

On April 16, 2020, the Albanian Parliament passed the new amendments to the Criminal Code, as part of the measures taken to cope with the difficult […]
08/04/2020

Legal Update Covid-19: Këshilli i Ministrave miraton linjën e garancisë shtetërore për huatë për pagat e punonjësve të tregtarëve dhe të shoqërive tregtare aktiviteti i së cilave është mbylluar ose reduktuar për shkak të Covid -19.

(*English below) Në Fletoren Zyrtare nr. 60, datë 07/04/2020 është publikuar Vendimi i Këshillit të Ministrave nr. 277, dt. 06/04/2020 për miratimin e garancisë shtetërore të […]
08/04/2020

EMPLOYMENT LAW IMPLICATIONS DUE TO COVID-19 OUTBREAK IN ALBANIA

Article by Oltion Myftari, Senior Associate, CR PARTNERS During the past weeks, the Government of Albania HAS adopted several measures to combat the spread of COVID-19, […]
06/04/2020

Kufizimi  të drejtave dhe lirive themelore të njeriut (si e drejta e lëvizjes apo liria ekonomike) me Akt Normativ me Fuqinë e Ligjit. Kushtetuetshmëria e këtyre kufizimeve në kuadër të jurisprudencës të Gjykatës Kushtetuese dhe Gjykatës Europiane të të Drejtave të Njeriut.

Kufizimi  të drejtave dhe lirive themelore të njeriut (si e drejta e lëvizjes apo liria ekonomike) me Akt Normativ me Fuqinë e Ligjit. Kushtetuetshmëria e këtyre […]
03/04/2020

Legal Update Covid-19 Suspension of the activity of bailiff services, mediation and administration of bankruptcy procedures in Albania

 The Albanian Government approved on 3 April 2020 a Normative Act which introduces special measures regarding the activity of state and private judicial bailiff services, mediation […]
CONTACT US